ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་རྗེས་མ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།


བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རིང་མིན་ཟླ་བ་རྗེས་མ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པ་བར་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG