ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་ཁོར་ཡུག་ཉིན་མོར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱིས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ།


རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་ཚན་གྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལོ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ཤིང་སྡོང་ཁྲི་ཚོ་གཉིས་འཛུགས་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་བྱས་པ་གསན་རོགས་གནང།

XS
SM
MD
LG