ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། དང་ཟུར་སྙན་ངག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། དང་ཟུར་སྙན་ངག་པ། ཉེ་ཆར་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཧིན་སྐད་དུ་བརྩམས་པའི་བོད་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་གུས་བརྩི་དང་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་ཚད་མེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྙན་ངག་ཁག་ཅིག་རྒྱ་གར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་སྤེལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG