ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

ཨ་རིའི་འོས་འདེམས་དང་ཨི་སི་རལ་གྱི་སྲིད་ཇུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨི་སི་རལ་དང་པ་ལི་སི་ཐན་བ་ཚོས་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ལ་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཨི་སི་རལ་གྱི་སྤྱི་དམངས་མང་དག་ཅིག་གིས་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་ནི་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྲས་ཀྱི་ཨི་སི་རལ་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་དེར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད།

XS
SM
MD
LG