ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀྲ་ཡིམ་དུས་དེབ་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་གི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་༢༥འི་མིང་གཞུང་བཏོན་པའི་ཁོངས་སུ་༧གོང་ས་མཆོག་ཀྱང་ཡོད་པ།


དབྱིན་ཇིའི་ཀྲ་ཡིམ་ཞེས་པའི་དུས་དེབ་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་གི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་༢༥འི་མིང་གཞུང་བཏོན་པའི་ཁོངས་སུ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་ཡང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG