ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མདུན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་བྱས་པ།


མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མདུན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་འཚོ་བ་ལ་བརྩི་མེད་བཏང་ཏེ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་དུ་འཇུག་གིན་ཡོད་པ་དང་། རྩྭ་ས་གཞུང་བཞེས་དང་འབྲོག་པ་གནས་སྤོ་བྱེད་དུ་འཇུག་གིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ། ནེའུ་ཡོག་དང་ནེའུ་ཇེར་སིར་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ། ས་གནས་ནས་འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཐོགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG