ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཨ་མ་ཨ་བདེ་རྗེས་དྲན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་རྟ་དཔོན་ཚང་ཨ་བདེ་འམ་ཡོངས་གྲགས་ལ་ཨ་མ་ཨ་བདེ་ཞེས་འབོད་པ་ཁོང་རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལར་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་དང་། ཁོང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སམ་མཛད་རྗེས་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཆེད་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG