ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་བོད་ནང་གི་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ།


བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་ དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་དུ་ཡུ་རོབ་ནང་གནས་པའི་བོད་མི་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG