ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ།


སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་༡༩ལྷག་དཀར་གྱི་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་ཇར་སི་གནས་འཁོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་ དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་ཡོད་པའི་ཐད་ མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་སླད་རྒྱུན་ལས་ཁག་ཅིག་གིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་ སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་ཕན་ཐོགས་ལགས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG