ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དུས་དབང་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།


རིང་མིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢་ཀྱི་གསར་ཚེས་ལ་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བཀྲིན་བཙལ་གནང་མཛད་རྒྱུའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་པ་དེ་ཞུ་བར་བོད་མི་ཁྲི་ཚོ་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྣམ་ཀུན་ལྟར་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བྱས་ཏེ་གང་སར་སྐྱོང་བཞིན་པའི་སྐོར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་དང་ བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དབུས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ནོར་བཟང་ལགས་གཉིས་ལ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་གཤམ་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ

XS
SM
MD
LG