ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ།


༄།བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གཉིས་ཀྱིས་དེང་སང་ལྷོ་ཨཕ་རི་ཁའི་གྲོང་ཁྱེར་རྡར་ཝན་ནང་འཚོག་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཐད་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚེ་འཕར་མ་མི་འབྱུང་བའི་ལས་དོན་བྱེད་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སོགས་བརྗོད་དེ་གཏམ་གླེང་བྱེད་པ་དང་ དེ་བཞིན་ཚོགས་ཁང་གི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བོད་དུ་དཀའ་རྙོག་ཇི་ཡོད་ཀྱི་སྐོར་རྗོད་ཚིག་བཀོད་དེ་ཡིག་བྱང་འཕྱར་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

XS
SM
MD
LG