ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ནང་མ་སྟོད་གཞས་དང་སུ་ཧྥིའི་རོལ་དབྱངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ནང་མ་སྟོད་གཞས་གཏོང་མཁན་རྣམ་སྲས་གླིང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་ནང་མ་དང་སྟོད་གཞས་གཙོས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གླུ་གཞས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་

༄༅།། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ནང་མ་སྟོད་གཞས་གཏོང་མཁན་རྣམ་སྲས་གླིང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་ནང་མ་དང་སྟོད་གཞས་གཙོས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གླུ་གཞས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟེ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་རོལ་མོའི་ཚོགས་འཛོམས་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ར་ཇེ་སི་ཐན་དུ་ཁ་ཆེའི་སུ་ཧྥི་གཞས་པ་དང་གཞས་མ་ཚོའི་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་ནང་མ་དང་སྟོད་གཞས་མཉམ་གཏོང་གནང་སྟེ་སྲོལ་སྲོལ་གྱི་གླུ་གཞས་དེ་དག་འདྲ་བོ་ཡོད་པ་དང་མཉམ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པའི་མཉམ་མྱོང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་ཁོང་གི་ཉམས་མྱོང་སོགས་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། Traditional Nangma and Sufi Music: Loten Namling, a traditional Tibetan classical singer and musician, learned his music from his mother and his music teacher at the TCV school in Dharmsala. Recently, he joined with traditional Sufi musicians in the Indian State of Rajasthan and played traditional Tibetan instruments and sung Nangma songs with Sufi musicians. He experienced similarities between traditional Tibetan Nangma-Toesha and classical Sufi music. Kunleng invites Loten Namling to discuss his music and experience with Sufu musicians. Host: Namgyal Shastri, guest Loten Namling.

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG