ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ནང་སློབ་གྲྭ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག


ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ནང་སློབ་གྲྭ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ སྐད་ཡིག་གཅིག་འགྱུར་དགོས་པའི་ཁྲིམ་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་ བོད་ཡིག་གི་ཆབ་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་རྒྱུར་ ད་རིང་སྔ་དྲོ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ཁུལ་དུ་སློབ་གྲྭ་བ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཏེ་འབོད་ཚིག་བསྒྲགས་འདུག་པའི་སྐོར། རྣམ་རྒྱལ་ཤསྟྲིས་གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག

XS
SM
MD
LG