ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི གསར་པར་་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་གཞིས་ལུས་བོད་ཕྲུག་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི གསར་པར་་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་གཞིས་ལུས་བོད་ཕྲུག་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཚན་ཁག་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེར་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དང་གཞིས་ལུས་བོད་ཕྲུག་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་ཚན་ཐམས་ཅད་རྒྱ་སྐད་དུ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཞེས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ང་ཚོའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ལྡི་ལི་གསར་པ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེར་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG