ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༠༨ཀྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེ་མོའི་སྐོར་གྱི་དེབ་ཅིག་དཔར་འགྲེམས་བྱས་པ།


བོད་མདོ་སྨད་གོ་ལོག་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གིས་༢༠༠༨ལོའི་ཞི་རྒོལ་ཆེ་མོའི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་དེབ་ཅིག་འབྲི་རྩོམ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བལྟི་གནས་ཁང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་བྱས་ཏེ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་མིག་དམར་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG