ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༠ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཐོ།


རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་ ༢༠༡༠ ལོར་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཀྱི་ཐད་ཞིབ་འཇུག་གི་སྙན་ཐོ་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་བའི་སྐོར། བསྟི་གནང་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཨུ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG