ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༨

བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་གཞི་ཆགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།


བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བེལ་ཀོབ་གཞི་ཆགས་སུ་མི་མང་ལ་གསུང་བཤད་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་ནམ་ཞིག་ ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ཆ་ཚང་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡིན་ཚེ་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་གནས་བབས་ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་སོགས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་འཇིགས་འབྲལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG