ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ནེའུ་ཡོག་སྨན་ཞབས་པ་ཞིག་གི་མཐོང་ཐོས་དང་ཟུར་འགོག་ཉམས་མྱོང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།།དེང་སང་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཨེ་མི་ཧར་སི་ཊི་སྨན་ཁང་ནི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་པ་མང་པོ་འབྱོར་ས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། སྨན་ཞབས་པ་ཁག་གཅིག་ལ་ནད་པར་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཁྲོད་རིམས་ནད་འགོས་ནས་ཟུར་འགོག་བྱས་ཏེ་བསྡད་ཡོད། བོད་པ་སྨན་ཞབས་པ་ཚེ་རིང་བདེ་ཆེན་ལགས་ལའང་ལས་ཀའི་སྐབས་སུ་ནད་དུག་འགོས་ཏེ་ཟུར་འགོག་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་པས་འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་མོ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་གཟིགས་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG