ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གཟུགས་གཞིའི་སྐོར།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་ཇུས་འཛིན་བཞིའན་པ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་བྱ་རྒྱུར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དེ་བོད་མི་གསུམ་གྱིས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་བར་ཟས་བཅད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་གཟུགས་གཞི་གང་འདྲར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་མེད་ཐད་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG