ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༨

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཚོགས་འདུའི་ཟུར་ཚོགས་སུ་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་གནང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལོའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༢༧་པ་དེ་ཨེ་ཇིབ་ཏུ་འཚོག་བཞིན་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་བུད་མེད་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་ལྔ་ཚོགས་འདུ་འདིའི་ཟུར་ཚོགས་སུ་ཞུགས་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG