ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཏོང་ལེན་དགེ་རྕས་རྒྱ་གར་བ་མ་བུ་གཞོན་གཉིས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན།


སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ན་གཞོན་ཚོར་བྱམས་བརྩེའི་རོགས་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་བོད་ཀྱི་གཏོང་ལེན་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལིའི་བོུ་ཞིག་དང་བུ་མོ་དེར་སྐྱེས་པའི་ཕྲུག་གུ་བོུ་མོ་བཅས་གཉིས་ལ་སྦྱིན་བདག་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་འདུག ཉམས་ཐག་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ནས་ཡིན་པའི་བོུ་རང་ལོ་༡༣པ་དེར་རང་གི་སྤུན་ཉེ་་དུ་ཞིག་གིས་བཙན་གཡེམས་བྱས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་བོུ་དེ་སྐྱེས་ཡོད་པ་སོཌ་ཀྱི་སྐོར་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG