ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

རྒྱ་གར་བ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པ།


རྒྱ་གར་བ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པོའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པར་བཅར་མཁན་འཐུས་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་དོན་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་སུ་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་པའི་གྲོས་གཞིར་གྲོས་བསྡུར་གནང་ནས་ལས་དོན་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར། དིལླི་གསར་པར་ཡོད་པའི་འཕགས་བོད་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG