ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྐང་འཁོར་རྒྱང་སྐྱོད་ཀྱི་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས།


རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་སློག་མ་ཁག་གཅིག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅན་ཛི་གྷར་གྲོང་འཁྱེར་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པ་བར་དུ་རྐང་འཁོར་རྒྱང་བསྐྱོད་བྱས་ཏེ། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་གར་མི་དམངས་ལ་བོད་ནང་ལོགས་སུ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང།

XS
SM
MD
LG