ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༤༤་པ་དང་བོད་དོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༤༤་པ་སྐོང་འཚོགས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཚོགས་ཆེན་དེའི་ཐོག་ཏུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པར་ཐུགས་སྣང་ཡོང་ཆེད་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཅི་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་སོགས་ལ་སུད་སིར་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG