ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མ་ཎ་ལི་ནས་ལྡི་ལི་བར་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་གནང་མཁན་གསུམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

Three volunteered Peace marchers. ཉིན་གྲངས་ ༡༧ རིང་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ལགས།བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་བཅས་གསུམ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ཚེས་ ༩ཉིན། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་འབོད་སྐུལ་དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ་རེད།

XS
SM
MD
LG