ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་སོག་རྫོང་གི་བོད་པ་གསུམ་འཛིན་བཟུང་།


རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༩་ཉིན་ཁམས་སོག་རྫོང་གི་གྲྭ་བ་ཞིག་དང་བཙུན་མ་ཞིག ད་དུང་མི་སྐྱ་ཞིག་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་བོད་པ་གསུམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་རུང་། འཛིན་བཟུང་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་འགྲེལ་བཤད་གང་ཡང་བརྒྱབ་མེད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG