ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ།


བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ། (tibet.net)
༄༅།། ཕྱི་ཟླ་༩་ཚེས་༥་ནས་ཉི་མ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་འགོ་ཚུགས་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དེར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་པ་གསར་པ་༦་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG