ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

པ་ཀི་སི་ཐན་ནང་མི་སྟོང་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་ཁྲིམས་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།


པ་ཀི་སི་ཐན་ནང་མི་སྟོང་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་ཁྲིམས་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།

པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ཀ་ར་ཆིའི་ནང་མི་སྟོང་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཁྲོམ་གཞུང་ནང་བསྐྱོད་ནས་ཡུལ་དེའི་་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འདོན་ཆེད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌།

XS
SM
MD
LG