ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཉིན་གསུམ་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཉིན་གསུམ་པའི་ལས་འགུལ་དེ་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནས་ཡོང་བའི་བོད་མི་གསུམ་སྟོང་ལྷག་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཏེ། ཁོང་ཚོ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་འགུལ་དེར་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའི་ཉིན་གསུམ་པའི་ལས་འགུལ་སྐོར། ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པ་ནས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང།

XS
SM
MD
LG