ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་གི་སྙན་ཐོ་གསར་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་གྱི་རང་དབང་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་འདུག་པ་དེར་འདས་པའི་ལོ་༡༤་ཡི་རིང་ལ་འཛམ་གླིང་གི་དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་གི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ནི་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྡུག་ཤོས་ཀྱི་གྲས་སུ་བཀོད་

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG