ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁར་གདོང་ལེན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཡིག་ཆ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་སྲིད་ཇུས་འཆར་འགོད་སྡེ་ཚོན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁ་མ་འདྲ་བ་ཁག་ཅེས་མིང་བྱང་དུ་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཡིག་ཆ་དེར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་ཉེན་ཁ་ཅི་ཞིག་བཟོ་སྲིད་པ་དང་མ་འོངས་པར་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཉེན་ཁར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG