ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གསར་འགྱུར་དུས་དེབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཕྱིར་བསྡུ།


༄༅།། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་སྔ་རྗེས་སུ་ལས་འགུལ་ལན་མང་སྤེལ་བའི་འབྲས་བུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུས་དུས་དེབ་གྲགས་ཅན་ཨི་ཁོ་ནོ་མཱི་སི་ཊི་ཞེས་པ་དེས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་མེད་པར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་རང་དབང་ཚོགས་པས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་དེ་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG