ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༢/༡༢/༠༤

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་༢༠༠༠་ཐམ་པའི་གླེང་སྟེགས་ལ་འཚམས་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཤར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་དང་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ཝྭ་སི་ལྭབ་ཧ་ཝྭེལ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་གནང་བའི་༢༠༠༠་ཐམ་པའི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པ་དེའི་ལོ་རེའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༢༥་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་༡༠་པའི་ཚེས་༡༠་ནས་༡༢་བར་དུ་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG