ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཐཡེ་ལེནཌ་གྱི་མི་མང་གིས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ།


ཐཡེ་ལེནཌ་གྱི་མི་མང་གིས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ།

ཐཡེ་ལེནཌ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་མི་མང་གིས་ཛ་དྲག་གི་ཁྲིམས་གཞིར་རྩིས་མེད་བྱས་ཏེ་ཁ་ས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྒྱལ་ས་བྷཻང་ཀོག་ནང་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱང་སྲིང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཌེ་ནི་ཡལ་གྱིས་བྷཻང་ཀོག་ནས་སྤེལབའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོཌ་ཚེ་རིང་གིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG