ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས།


རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོར་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཞིག་སྤེལ་གནང་ཏེ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་གི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐང་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་དྲག་རྡུང་སྲིད་ཇུས་ངན་པ་དེ་དག་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བ་གནང་རྒྱུའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG