ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁ་བའི་མི་སྣ། བོད་ཀྱི་དེ་ཕོ་གསར་འཛུགས་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ཕྱི་མི་གནས་སྤོར་ལྷན་ཁང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་། ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་ཁྲིམས་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་མཁན་ཞིག་དང་། ལོ་ཤས་གོང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་ཐོག་གི་གསར་འགྱུར་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་འགྲེམས་བྱེད་སའི་༼བོད་ཀྱི་དེ་ཕོ་༽་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་ཡིག་བསྒྱུར་བའི་ལས་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད།

XS
SM
MD
LG