ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིས་ཐ་ཝན་ལ་སྔོན་བརྡ་གཏོང་ཆེད་ཀྱི་གནམ་གྲུ་སྤུད་ཚད་ལེགས་སུ་བཏང་བ་གཉིས་བཙོང་པ།


ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ཐ་ཝན་ལ་སྔོན་བརྡ་གཏོང་ཆེད་ཀྱི་གནམ་གྲུ་སྤུད་ལེགས་གཉིས་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་ཡོད་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རི་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཕྲན་བུ་བྱུང་སྲིད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གནས་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG