ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཐ་ཝན་གྱི་གོ་མིང་ཏང་ཚོགས་པར་ས་གནས་ཁག་གི་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མང་ཆེ་བ་ཐོབ་པ།


ཐ་ཝན་གྱི་གོ་མིང་ཏང་ཚོགས་པར་ས་གནས་ཁག་གི་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མང་ཆེ་བ་ཐོབ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཐ་ཝན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྐོར་།

XS
SM
MD
LG