ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ནང་དུག་རྫས་འསྲེས་པའི་བཟའ་བཅའ་བྱུང་བ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཐོན་བཞིན་པའི་དུག་རྫས་འདྲེས་མའི་སྨན་རྫས་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་སྐྱེས་འཕེལ་བྱེད་པའི་བཟའ་བཅའི་རིགས་ཚོང་འགྲེམས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཀྱང་། ད་སྐབས་སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་དུག་རྫས་འདྲེས་པའི་སྲན་མ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་མ་ཟད་། བཟའ་བཅའི་རིགས་འདི་ཡིས་མིའི་བདེ་ཐང་ལ་ཐད་ཀར་གནོད་པ་དང་དེ་བཞིན་འབྲས་ནད་ཅེས་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་སློང་གཞི་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG