ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྦར་མའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པས་དྲག་པོའི་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


སྦར་མའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པས་དྲག་པོའི་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།

སྦར་མའི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ཨང་སན་སུ་ཆིས་སྣེ་འཁྲིད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པས་ཡུལ་དེའི་དྲག་པོའི་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གནས་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG