ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནང་གི་ཞིབ་བཤེར་དང་དོགས་ཟོན་མྱུལ་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་ནང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིབ་བཤེར་དང་དོགས་ཟོན་མྱུལ་ཞིབ་ཅེས་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དེའི་བརྗོད་བྱ་སོགས་ལ་ལྟེ་གནས་ཁང་དེའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་སུ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་སྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གཟིགས་རོགས་གནང་།།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG