ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་འཕོ་འགྱུར་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་བཅུ་པར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་གཞན་གཉིས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་དགོས་ཞེས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་པ་དང་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG