ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

ཧུ་ཅིན་ཐའོ་ཡིས་བོད་ལ་ཁྲིམས་མགལ་བྱས་པའི་ཁ་མཆུ་དེར་སི་པེན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་མཉན་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད།


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཧུ་ཅིན་ཐའོ་གཙོས་རྒྱ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་མང་པོས་བོད་ནང་དུ་བོད་པ་མང་པོའི་ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་འཚེ་དང་། བོད་པའི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་ལྟར་ཡོད་པའི་ཁ་མཆུ་ཞིག་སི་པན་གྱི་ཁྲིམས་ལ་གཏུགས་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་སི་པེན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་གྱོད་གཞི་དེར་དངོས་སུ་མཉན་རྒྱུའི་ཐག་བཅོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
XS
SM
MD
LG