ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མིར་ལངས་མཁན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་བཅར་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་༢༠༢༡་ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མིར་ལངས་མཁན་གྲས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལ་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཕྱོགས་དང་འཆར་གཞི། སྲིད་ཇུས་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG