ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ།


རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མངའ་སྡེ་ཨ་སཱམ་གྱི་རྒྱལ་ས་གྷཽ་ཧ་ཀྲིའི་ནང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཤེས་རིག་གི་དུས་སྟོན་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། དུས་སྟོན་དེའི་སར་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་པ་ཚོར་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་་བཤད་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལཌ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG