ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་བདུན་ལ་ཉེས་འཛུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༩་ལོར་ཧོང་ཀོང་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་བྱུང་སྐབས་མིང་གྲགས་ཆེ་བའི་ཧོང་ཀོང་གི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་བདུན་ལ་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཧོང་ཀོང་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་བཀལ་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG