ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་སྣེ་མཇལ་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་སྣེ་མཇལ་འཕྲད། Secretary of State Mike Pompeo & Chinese counterpart Meet in Hawaii ༅།། དེང་སྐབས་ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅན་ཞིག་ལ་འགྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་གྲོས་མགོ་བཏོན་པ་ལྟར་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཚེས་༡༧་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་སྣེ་དབྱང་ཅེ་ཊི་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མེཀ་ཕོམ་ཕིའི་གཉིས་ཨ་རིའི་ཧ་ཝ་དབྱི་མངའ་སྡེར་མཇལ་འཕྲད་གྲོས་མོལ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG