ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་དུ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གིས་རིགས་ལོ་རྟགས་བསལ་གྱི་འདུ་འཛོམས་གནང་ཡོད་པ།


བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དུ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོག་བཞིན་ཡོད་པ་དང། འདུ་འཛོམས་དབུ་འབྱེད་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཚན་རིག་དང་ཨང་རྩིས་རིགས་ལམ་རྟགས་བསལ་གྱི་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG