ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།


ཨ་རིའི་ནུའུ་ཡོག་གྲོང་སྟོད་དུ་གསར་བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་བརྩེ་ཆེན་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་བཞིན་བཁོན་རིགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད་པ་དང་ སྐབས་དེར་ནུའུ་ཡོག་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་ཕན་ཐོགས་ལགས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ནུའུ་ཡོག་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG