ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀེན་ཡས་འོས་བསྡུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཨ་ཧྥེ་རི་ཀའི་ཡུལ་ལུང་ཀེན་ཡ་ནང་སང་ཉིན་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཡུལ་དེའི་རྩ་ཁྲིམས་གསར་པའི་ཟིན་བྲིས་དེར་མི་མང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ མི་མང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་མིན་སོཌ་ཀྱི་ཐད་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་དྲིལ་བསྒྲཌ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོཌ་ཀྱི་སྐོར་།

XS
SM
MD
LG